Op bestelling gemaakt

Uit eigen werkplaats in Friesland

Hoge kwaliteit voor een eerlijke prijs

Gratis en snelle levering (1-2 weken) in NL en BE

Hoge kwaliteit uit Nederland

Privacybeleid

We respecteren je privacy en persoonlijke informatie en we gebruiken je persoonlijke gegevens uitsluitend om je een betere rijervaring te bieden. Hier leggen we precies uit welke gegevens we gebruiken, hoe we deze gebruiken en hoe we je gegevens voor jouw veiligheid beschermen.

Privacybeleid

Hey! Charging respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met on onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerking zelf, het doel ervan als ook de mogelijkheden voor berokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit
persoonsgegevens http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van het privacy statement is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

1. Wettelijke bepalingen

1.1 – Website www.heycharging.com
1.2 – Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens www.heycharging.com

2. Toegang tot de website

2.1 – De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website als ook de gegevens en informatie die
daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke, of publicitaire doeleinden. Dan wel voor enige
commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

3. De content van de website

3.1 – Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle
technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle
onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie,
herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van
de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste
verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als
stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

4. het beheer van de website

4.1 – Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
4.1.1 – De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of gedeelte
van de website.
4.1.2 – Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of
internationale wetgeving of in strijd is met internet -etiquette.
4.1.3 – De website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren.

5. Verantwoordelijkheden

5.1 – De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt. De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
5.1.1 – Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
5.1.2 – Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy
5.2 – De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur opgelopen als gevolg van uw verbindingen met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.
5.3 – Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

6. Het verzamelen van gegevens

6.1 – Uw gegevens worden verzameld door Hey! Charging. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon: als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificateur zoals een naam, een identificatienummer, locatie gegevens, een online identificateur of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
6.2 – De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestelling.

7. Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

7.1 – Op de grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@heycharging.com
7.2 – Ieder verzoek daartoe dient te worden verzegeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

8. Verwerking van persoonsgegevens

8.1 – In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker word verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.
8.2 – Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

9. Commerciële aanbiedingen

9.1 – U kunt de commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@heycharging.com
9.2 – Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zicht te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert, De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Retour inplannen

We bieden een retourbeleid van 14 dagen zonder gedoe.
Als je je bestelling wilt retourneren, laat het ons weten door onderstaand retourformulier in te vullen.
Wij nemen contact met je op om een tijdstip in te plannen waarop we de laadpaal komen ophalen.

Deze staat op uw orderbevestiging
DD slash MM slash JJJJ
wanneer is de laadpaal bij u geleverd?